Zmiany w obostrzeniach sanitarnych

W związku ze zmianą w obostrzeniach dotyczącą miejsc kultu religijnego (1 osoba na 15m2) w naszej świątymi może przebywać jednocześnie 60 wiernych. Oznaczenie miejsc w ławkach pozostaje bez zmian. Dodatkowo zostały wyznaczone miejsca w nawach bocznych, kaplicy Miłosierdzia, z tyłu kościoła i na chórze (4 miejsca).

Dodatkowo informujemy, że 21 maja o 16:00 i 18:00 chór będzie zarezerwowany dla scholi parafialnej (Bierzmowanie).

W dalszym ciągu obowiązuje obwiązek zakrywania ust i nosa. Prosimy wszystkich o przestrzeganie powyższych zasad.

Modlitwa na czas epidemii

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne umarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami.

Parafialny Facebook

Facebook Pagelike Widget