Powołania z parafii

Ks. Biskup Gerard Bernacki
doktor teologii życia wewnętrznego i teologii moralnej,
biskup pomocniczy katowicki od 1988 r. (diecezja tytularna – Sala Consillina),
Urodzony 3 listopada 1942 w Książenicach,
wyświęcony na kapłana 4 czerwca 1967 w Katowicach,
mianowany biskupem 18 marca 1988,
konsekrowany 16 kwietnia 1988,
zmarł 21 grudnia 2018 w Prudniku.
Dewiza biskupa: Quodcumque discevit vobis, facito (Czyńcie, cokolwiek wam powie).

Ks. Stanisław Gańczorz
mgr filozofii, mgr teologii
proboszcz, członek Rady Duszpasterskiej, ojciec duchowny kapłanów dekanatu,
urodzony 15.01.1953 w Książenicach,
święcenia kapłańskie 12.04.1979 w Katowicach.

Ks. Jan Piontek
mgr lic. teologii
proboszcz, duszpasterz rzemieślników,
urodzony 10.01.1956 w Rybniku,
święcenia kapłańskie 31.03.1983 w Katowicach.
Parafia Św. Klemensa w Miedźnej.

Ks. Franciszek Pawlas
mgr lic. teologii
proboszcz
urodzony 19.07.1962 w Rybniku,
święcenia kapłańskie 14.05.1988 w Katowicach
Parafia św. Jadwigi Śląskiej, Baranowice.

Ks. Tadeusz Kalisz
mgr teologii
proboszcz
urodzony 25.07.1969 w Książenicach,
święcenia kapłańskie 14.05.1994 w Katowicach.
Parafii NMP Królowej Rodzin w Jankowicach.

Ks. Andrzej Kotula
mgr lic. teologii
wikariusz
urodzony 30.11.1969 w Knurowie,
święcenia kapłańskie 13.05.1995 w Katowicach.

Ks. Grzegorz Matuszczyk
mgr lic. teologii
wikariusz
Moderator Ruchu Dzieci Maryi Archidiecezji Katowickiej
urodzony 02.02.1981 w Knurowie,
święcenia kapłańskie 14.05.2011 w Katowicach.

Ks. Piotr Kwaśniok
mgr teologii
wikariusz
urodzony 22 padziernika 1990 w Zabrzu,
święcenia kapłańskie 23.05.2015 w Opolu.

Siostra Benigna Maria Tkocz
służebniczna NPM (śląska)
śluby wieczyste złożyła w Katowicach – Panewnikach w 1989 roku.

Siostra Angelina Patrycja Smyczek
Zgromadzenie Sióstr Albertynek założone przez św. Brata Alberta Chmielowskiego.
śluby wieczyste złożyła w roku 2012 w Krakowie w sanktuarium Ecce Homo

Z naszej parafii pochodzą także:

 ks. Konrad Antończyk (ur 17. 11. 1904), który po otrzymaniu święceń kapłańskich wyjechał na misje do Santiago de Chile. Zmarł 2.05.1966 w Santiago

ks. Franciszek Piecha, który urodził się 04.10.1912 w Książenicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 9.06.1946 r. Zmarł 04.06.1975 w Oświęcimiu.

S. Damascena Jadwiga Hary
Urodziła się w 1903 roku. Należała do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Zmarła w 1971 roku.

S.M. Gerarda Anna Luks
Urodzona w 1903 r. w Kamieniu pow. Rybnik. Do zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Śląskich wstąpiła w 1928 r. Wieczystą profesję złożyła w 1937 r. Pracowała wśród chorych i cierpiących w szpitalach w Katowicach i Szarleju. Zmarła w 1991 r. w Katowicach – Panewnikach i tam pochowana.

S.M. Domnina Paulina Urbaniec.
Urodzona w 1907r. w Książenicach. Do zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP wstąpiła w 1930r. Wieczystą profesję złożyła w 1939 r. pracowała w kuchni na różnych placówkach Chorzów, Lubliniec, Obra, Panewniki. Zmarła w 1976 r. w Panewnikach i tam pochowana.

S.M. Wiwina Klara Brzezinka
Urodzona w 1925r. w Książenicach. Do zgromadzenia Służebniczek wstąpiła w 1950r. Wieczystą profesję złożyła w 1956r. Była katechetką, pielęgnowała chorych. Pracowała jako zakrystianka w różnych parafiach diecezji katowickiej. Zmarła w 1997 r. w Panewnikach i tam pochowana.