Wybory do Rad Parafialnych

Na nadzielę 12 czerwca 2022 r. ks. abp. Wiktor Skworc zarządził przeprowadzenie wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich. W naszej parafii zgłoszono do wyborów 14 osób:

 • Belkius Teresa
 • Drewniok Joanna
 • Gwóźdź Stanisław
 • Hanak Martyna
 • Krywalska Aniela
 • Niczke Paweł
 • Pieda Roman
 • Podorski Andrzej
 • Radecki Adam
 • Skopek Maria
 • Sobota Dawid
 • Szczech Marek
 • Wowra Stefania
 • Woźniok Henryk

Spośród nich trzeba wybrać sześć osób. Lista kandydatów jest wyłożona przy skrzynce, do której należy wrzucić kartkę skreślając najwyżej dwa nazwiska (postawić krzyżyk). Osoby, które uzyskają najwięcej głosów zostaną włączone do Rady.

Z urzędu do Rady Duszpasterskiej należą: Damian Matula, Marcin Markiewka, Dorota Wałach, Tadeusz Ceglarek, jeden z organistów i proboszcz.

Modlitwa na czas epidemii

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne umarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami.

Parafialny Facebook

Facebook Pagelike Widget