Wielkanoc 2023

Wielkanoc – najbardziej fascynujące święto chrześcijan. A my narażamy się na niebezpieczeństwo przespania go. Jezus został wskrzeszony, byśmy i my się przebudzili – z odrętwienia i lęku, z wygodnictwa i obojętności, w końcu ze snu śmierci.

Niech tajemnica Świąt Wielkanocnych obudzi w nas przekonanie, że każdemu ludzkiemu smutkowi przypisana jest godzina zmartwychwstania, że po najbardziej gorzkich łzach przychodzi wielki pokój, że całkiem niespodziewanie zjawia się Chrystus, który przynosi radość wiecznie żywą, prawdziwą, najbardziej radosną, której nikt nam nie zabierze. Przeżywania bliskości Chrystusa Zmartwychwstałego, który przynosi pokój i zbawienie.

Modlitwa na czas epidemii

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne umarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami.

Parafialny Facebook

Facebook Pagelike Widget