Obostrzenia sanitarne w naszym kościele

W związku z nowymi zasadami sanitarnymi dotyczącymi miejsc kultu religijnego, gdzie przebywać może 1 osoba na 20 m2 informujemy, że w naszej świątyni jednocześnie przebywać może 40 osób.

Część ławek została wyłączona z użytkowania, a dostępne miejsca zostały oznaczone – prosimy o zajmowanie tylko tych miejsc. Dodatkowo z użytku został wyłaczony chór.

W tym czasie nie obowiązują również opłacone miejsca w ławkach.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w naszym kościele. Płyn do dezynfekcji znajduje się w przedsionku.

Pierwszeństwo w udziale w nabożeństwie mają rodziny, zamawiające intencję.

Można również uczestniczyć przebywając przed kościołem i zachowując bezpieczny dystans. Przypominamy również, że na naszym kanale na Youtube możecie obejrzeć wszystkie Msze Św. i nabożeństwach z naszego kościoła.

Modlitwa na czas epidemii

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne umarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami.

Parafialny Facebook

Facebook Pagelike Widget