Nabożeństwa kolędowe

W tym roku, z wiadomych przyczyn nie odbędą się odwiedziny kolędowe w tradycyjnej formie. Zamiast nich zapraszamy przedstawicieli domów i rodzin na nabożeństwa kolędowe, które odbędą się wg. poniższego planu. Spotkania rozpoczną się o godz. 17:45. Prosimy o zabranie wody do błogosławieństwa i poświęcenia domów.

 • 28.12.2020 r. – ul. Brzozy 1 – 51.
 • 29.12.2020 r. – ul. Brzozy 4 – 38.
 • 2.01.2021 r. – ul. Brzozy 40 – 56.
 • 4.01.2021 r. – ul. Za Torem i Wolności.
 • 5.01.2021 r. – ul. Smołki, Leszcze, Ogrodowa.
 • 7.01.2021 r. – ul. Spadkowa, Kościelna, Konwaliowa.
 • 8.01.2021 r. – ul. Zielona.
 • 11.01.2021 r. – ul. Powstańców.
 • 12.01.2021 r. – ul. Graniczna i Sąsiedzka.
 • 13.01.2021 r. – ul. Lasoki, Polna, Boczna, Słoneczna.
 • 14.01.2021 r. – ul. Łąkowa i Leśna.
 • 15.01.2021 r. – ul. Nad Potokiem.
 • 18.01.2021 r. – ul. Klimka 2 – 72 (parzyste).
 • 19.01.2021 r. – ul. Klimka 1 – 27.
 • 20.01.2021 r. – ul. Klimka 31 – 81.
 • 21.01.2021 r. – ul. Ks. J. Pojdy 126 – 172.
 • 22.01.2021 r. – ul. Ks. J. Pojdy 72 – 124.
 • 25.01.2021 r. – ul. Ks. J. Pojdy 2 – 64.
 • 26.01.2021 r. – ul. Ks. J. Pojdy 1 – 59.
 • 27.01.2021 r. – ul. Ks. J. Pojdy 63 – 109.
 • 28.01.2021 r. – ul. Ks. J. Pojdy 111 – 177, 185, 210 – 214.

Modlitwa na czas epidemii

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne umarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami.

Parafialny Facebook

Facebook Pagelike Widget