Inwestycje parafialne

W ostatnim czasie odbywały się zbiórki specjalne na remont kaplicy przedpogrzebowej oraz przebudowę ubikacji. Przez ten czas została zebrana kwota 170 tys. zł. Rozpoczęcie inwestycji przeciąga się z powodu projektanta, który ciągle przesuwa terminy realizacji. Zdecydowaliśmy na Radzie powierzyć sprawę innemu projektantowi.

Kolejną pilną inwestycją jest utwardzenie parkingu przy cmentarzu. Zdecydowaliśmy, że zostanie utwardzony pas od wjazdu z ul. Księdza Pojdy do bramy cmentarza. Koszt takiej inwestycji to ok 100 tys. zł. W tym roku zostanie zakupiona kostka brukowa, ponieważ na ten cel mamy już zebrane 35 tys. zł. Kolejne kolekty specjalne będą przeznaczone na ten cel. Dodatkowo obywa kontenery na śmieci będą odtąd stały przy bramie od strony boiska (ul. Klimka). Niejednokrotnie, pod osłoną nocy, do kontenera przy głównym parkingu były składowane prywatne śmieci (niepochodzące z cmentarza). A to generuje kolejne koszty.

Jesteśmy także w trakcie uzupełniania brakujących głosów organów w naszym kościele. Są już zakupione trzy głosy (jeden z nich został już zamontowany). Pozostał do kupienia ostatni brakujący głos i opłacenie prac związanych z montażem. Na ten cel zebrane jest 30 tys. zł. Kwota pochodzi z medali oraz pieniędzy, które zostały przekazane przez indywidualnych darczyńców. Prace w tym zakresie będą kontynuowane po nowym roku.

Modlitwa na czas epidemii

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne umarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami.

Parafialny Facebook

Facebook Pagelike Widget