3. Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna

Wszedł więc, by zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawął im. Wtedy oczy im się otworzyli i poznali Go.

Istnieje wieczność, ponieważ istnieje Bóg, który jest Miłością. Miłość zaś „nigdy się nie kończy” – jak zapewnia apostoł Paweł w hymnie o miłości. Dzięki objawieniu tej prawdy wszyscy otrzymali nadzieję zawartą w słowach: „w kraju zmarłych dysze mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie”.

Jako uczniowie Zmartwychwstałego pana Jezusa uczymy się żyć tą nadzieją. Pragniemy nosić ją w sercu, być ludźmi zaufania, ludźmi wiary, którzy mówią do Zwycięzcy śmierci: „Zostać z nami, gdyż ma się ku wieczorowie i dzień się już nachylił”. On jest z nami także w tej chwili i pragnie zdjąć z naszych serc winę będącą źródłem naszych niepokojów i zwątpień.

Każda Msza święta jest spotkaniem Zmartwychwstałego Pana z uczniami, podczas którego rozpoznają oni Mistrza „po łamaniu chleba”. Tylko On bowiem tak łamie chleb, że w nim daje nam się cały. A przedtem wyjaśnia nam Pisma, byśmy uwierzyli, że jest naszym Zbawicielem i Bogiem, że dla nas stał się człowiekiem.

Podobnie jak apostołowie powinniśmy powiedzieć „Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Spotkaliśmy Go i rozpoznali przy łamaniu chleba”. W niesieniu tej radosnej nowiny od naszych domówi i otoczenia niech nas umocni Boże Błogosławieństwo.

Modlitwa na czas epidemii

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne umarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami.

Parafialny Facebook

Facebook Pagelike Widget